พรีม่า (Prima)

  • เตียงนอน ขนาด 6 ฟุต
  • มีหมอนให้เพิ่ม 2 ใบใหญ่
  • *ราคาเฉพาะเตียง*

ติดต่อสอบถามหรือสั่งซื้อสินค้า