ตัวอย่าง หนัง JU (หนังนุ่ม)

  • หนังJU
  • ผิวสัมผัสนุ่มนิ่ม
  • ไม่แข็งกระด้าง

ต้องการให้เทียบสี ติดต่อข้อมูลด้านล่าง

ติดต่อสอบถามหรือสั่งซื้อสินค้า